Przedszkole Publiczne Nr 36 Rzeszów
ul. E. Brydaka 10, 35-507 Rzeszów   tel.(017)748 34 20
BANK PEKAO S.A. I O. RZESZÓW 32 1240 1792 1111 0010 3721 6880